Wie is Amber?

Image for post
Image for post

Ik ben Amber Dexel. Ik ben 19 jaar oud, kom uit Gouda en studeer journalistiek aan de hogeschool van Ede. Sporten doe ik niet meer. Ik heb toen ik jonger was wel aan ontzettend veel verschillende sporten gedaan. Dit varieerde van kunstschaatsen, acteren tot aan turnen. Soms vind ik het wel jammer dat ik ben gestopt met turnen, want ik was hier best wel goed in. Maar ik vond turnen denk ik gewoon niet leuk genoeg. Ik vond acteren, als je dat een sport mag noemen, veel leuker. Ik zat bij het Jeugdtheaterhuis. Ondanks dat je maar voor een handjevol ouders stond op te treden vond ik dat wel hartstikke leuk om te doen. Het zingen, dansen en de complimentjes achteraf. Nu vind ik dat allemaal wat minder belangrijk. …


Met het kijken van kerstfilms begint ze in november, want zo krijgt ze alvast een beetje het kerstgevoel. Liedjes zonder tekst vindt ze maar niks, het liefste wil ze dat er een goede boodschap in zit. Tegen de kou kan ze niet zo goed en haar grootste droom is om een keer naar school te gaan in Amerika. Rosanne Wormgoor is 17 jaar, opgegroeid in Wilnis en zit inmiddels in het tweede jaar van de opleiding journalistiek op de CHE.

Geschreven door: Rebekka Rodenburg

Image for post
Image for post

‘Hopelijk ben ik over tien jaar werkzaam als journalist en het liefste bij een krant, maar ik weet natuurlijk niet of dat dan nog een ding is. Anders wordt het Nu.nl.’ …


Rebekka Rodenburg (20) omschreven in drie woorden? Respectvol, enthousiast en creatief. Toch gelden deze woorden niet op elke plek. ‘’Ik voel me overal anders.’’ Maar thuis in Nunspeet ligt toch wel haar hart. ‘’Ik hoop dat ze in Nunspeet over mij zeggen dat ik energiek, enthousiast en passievol ben!’’

Image for post
Image for post

Thuishaven

Opgegroeid in Enter (Overijssel), daarna verhuisd naar Nunspeet (Gelderland) door de baan van haar vader. ‘’Hij ging hier in Nunspeet verder.’’ Op dat moment was Rebekka negen, maar het verhuizen vond ze niet moeilijk. ‘’Nee, helemaal niet… Ik vond het echt leuk. Het bracht allemaal nieuwe kansen met zich mee!’’

Nunspeet is de veilige haven voor Rebekka ‘’In mijn woonplaats ben ik altijd het energieke figuur, heel enthousiast en makkelijk om een praatje mee aan te knopen.’’ In Nunspeet is het volgens Rebekka erg gezellig, want iedereen kent wel een beetje iedereen. Het is een kleine gemeenschap. ‘’Mijn favoriete plek is dan denk ik toch wel mijn eigen kamer… Oh nee, het bos!’’ Maar waarom? ‘’We wonen in een hele mooie omgeving en toevallig is er een bos. …


Direct, eerlijk en open, dit waren de drie woorden die Joris meteen over zichzelf te zeggen had. Er was geen enkele hapering of twijfel in zijn stem toen hij dit zei. Misschien is dat ook wel toepasselijk, want zijn woorden wijzen erop dat hij geen moeite heeft met praten. Maar wie is Joris Arnoldussen? Joris Arnoldussen is een 20-jarige journalistiek student aan de CHE. Hij woont in Molenhoek en zijn grootste hobby is voetbal.

Geschreven door: Rosanne Wormgoor

Image for post
Image for post

Kindertijd

“Ik heb een lieve moeder; wel een bemoeizuchtige moeder die altijd alles wilde weten. Verder heb ik een vrij strenge vader. Hij kan erg direct zijn en hecht veel waarde aan waarden en normen. …


Wij komen uit een hooggeschoolde familie en belanden hoogstwaarschijnlijk in een ‘gewaardeerd’ beroep. Ook belandden er elk jaar veel mensen in beroepen zoals vuilnisman en schoonmaakster. Is er zo iets als onderwaardering onder beroepen? Met jullie hulp zoeken wij dit graag uit.

‘Iedereen neemt ons voor lief’

Onderwaardering in beroepen, waar ligt dat aan? Mensen met het ene beroep zullen dit meer ervaren als mensen een ander beroep. In deze explainer verdiepen wij ons in de sector handel- en dienstverlening. Ter voorbereiding van dit onderzoek hebben wij twee mensen mogen interviewen. De eerste is Sarah die gewerkt heeft als vuilnisvrouw. De tweede is Marian die werkt als schoonmaakster. …

OndergewaardeerdeBeroepen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store